Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

O společnosti

Společnost K+K Broker působí na pojistném trhu od května roku 1994, v dubnu následujícího roku jsme se stali členem profesního sdružení Asociace českých pojišťovacích makléřů.

V roce 1996 jsme na Slovensku založili dceřinou společnost K+K Broker Slovakia, s.r.o. se sídlem v Bratislavě (do roku 2001 v Martine). V roce 2013 jsme náš obchodní podíl odprodali. Služby na území Slovenské republiky dále poskytujeme v nezměněné kvalitě na bázi FOS.

Naše společnost je členem tuzemské sítě pojišťovacích zprostředkovatelů RENOMIA NETWORK a zároveň se v roce 2023 na základě vzájemné dohody majetkově propojila s největším subjektem makléřského trhu na území České republiky, se společností RENOMIA, a. s. Zachovala si právní subjektivitu a samostatnost práce na pojistném trhu a zvýšila vyjednávací pozici spojením se skupinou spravující pojistné přesahující 16 mld. Kč na tuzemském a evropském pojistném trhu.

Spolupráce s klientem se odehrává především ve třech fázích:

Analýza rizik a současného stavu pojištění firmy

  • Důkladné ocenění rizik ohrožujících chod firmy vyplývajících ze stavu majetku a provozovaných činností, analýza úrovně platných pojistných smluv.
  • Vypracování zprávy s vyhodnocením situace a návrhem optimálního řešení pojišťovacího programu (risk management v pojistitelných rizicích).
  • Příprava podkladů pro zpracování konkurenčních nabídek od různých pojistitelů, následné projednání s klientem, vyhodnocení a doporučení.
  • Uzavření pojistné smlouvy s vybraným pojistitelem v projednaném rozsahu.

Správa pojištění

  • Pružná spolupráce v případě změn v pojistných smlouvách v průběhu celého pojistného období

Zastupování při řešení pojistných událostí

  • Zabezpečení splnění závazků pojišťovny vyplývající z pojistné smlouvy, provedení prvotních úkonů tak, aby byly dodrženy podmínky ze strany klienta a v důsledcích nemohlo dojít ke krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny
  • Koordinace spolupráce klienta s pojišťovnou až do úplného vyřízení

Řídíme se požadavky, které nám jako pojišťovacímu zprostředkovateli ukládá zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění a jsme řádně registrováni Českou národní bankou.


Certifikáty a osvědčení

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

K+K Broker spol. s r.o.
Masarykovo nám. 2/36
697 01 Kyjov

info@kkbroker.com
+420 518 615 607